Arne Nielsen med nr. 14, her på BSA ved et tidligere løb på Volk Mølle banen.