H.C. Pedersen i et drilsk sandsving på en Motocross bane.