BFC Industrieventyr

Ib Holman forest til højre er 4 år ældre end mig og den første lærling som blev uddannet hos BFC, Connie Holman i rødt holden en "BC1" briket som blev produceret af BFC i slutningen af fyrrene.

Starten på bygning af BFC fabrikken

BFC fabrikken i Skuderløse blev bygget til produktion af tørvebriketter efter 2. verdenskrig. I slutningen af fyrrene stoppede produktionen af briketter, da man kunne få bedre brændsel fra udlandet. I 1950 startede man knallert produktion hvortil man udvidet med ekstra fabriksbygninger. Bygningen til briketfabrikationen blev revet ned i 1964 og erstatet med en rund bygning der fungerede som reseption og omstillingscentral for indkommende telefonkontakter. Den runde bygning blev designet efter forbilled hos Danfoss på Als. I 50 år var det Connie Holman der sad i bygningen og tog telefonen når man ringede til BFC.

BFC fabrikkerne som startede med tørv i fyrrene, over kanllerter i halvtreserne producere i dag toldhaner til industrien.

Knallert fabrikken BFC i Skuderløse 1953.
De ca.165 ansatte fotograferet foran den gamle briketfabrik

BFC Fabrikkens Logo

Fabrikkens logo

BFC fabrikkens logo.  

Det symbolisere med den sorte briket, perioder under anden verdenskrig først i fyrrene, hvor der blev gravet tørv og skrabet smuld i moserne omkring Skuderløse, som blev brugt til at presse briketter af og som bla. hjalp københavnerne med at holde varmen i de kolde vintre. Det var her at Brødrene Frede og Charles Christensen skabte den formue som senere var grundlaget for etablering af en maskinfabrikken symboliseret ved tandhjulet. Det var her at knallert eventyret blev skabt i perioden 1950 til 1960, hvor der blev produceret i tusindvis af knallerter. De to hvide firkanter er symbolet på den tidlige periode før 1950, hvor man forsøgte at tjene penge på cementflise produktion. 

Skuderløse hvor BFC fabrikken ligger. Finder man lidt Vest for en linie mellem Haslev og Næstved. Hvis man følger banelinien fra Haslev til Næstved , ville man i halvtresserne finde Bråby som den første station efter Haslev, hvor der kun er 2 km til Skuderløse. Og det var derfra at brødrene Frede og Charles startede deres "tørve" og "briket" eventyr/leverancer til København.

BFC Røvskubberen også kaldet "Trollet" var den første knallert som blev produceret på fabrikken i Skuderløse, i slutningen af "førrerne."

BFC Stafette model 108, med klobling i kileremstrækket.

BFC Lynette var en fin lille motorcykel på 50cc og 60 km i timen

BFC Stafette 2 gears model med vridgear på styret.

BFC Trollet blev produceret på licens hos Flani fabrikken nær Oslo