Mogens og Palle holder tissepause på turen over fjeldet.