Denne gangbro motte vi forcere for at nå en fjeldhytte hvor vi kunne købe en rigtig fjeldfrokost med "Rommegrød og Spæk".