Moto Cross på Roskilde Ring. Med nr. 16 er det Preben Knudsen Kbh. nr. 20 Mogens Petersen Odensen, nr. 7 Jørgen (Rør) Jensen Solrød Strand nr. 30 Kurt Andersen Greve Strand, nr. 27 Arne Nielsen Roskilde. Bag ved skimtes Mogens Rasmussen og Erling Sjøholm.